0803_3459

Hesthåggån er ferdigstilt

Hesthåggån er nå ferdigstilt og de første kjøperne flyttet inn den 1. desember 2015.  6 av 8 leiligheter er nå solgt og innflyttet, og en er utleid, slik at det pr i dag kun er 1 igjen som enten leies ut eller selges.  Den siste leiligheten som er ledig ligger sørvendt i 1 etasje.

Sameiet har hatt sitt første hyggelige møte med valg av nytt styre og godkjenning av vedtekter.  Selv om alle leilighetene er selveierleiligheter så er det noen fellesutgifter for sameiet som snøbrøyting/strøing, forsikring av husmasse, kommunale avgifter o.l.

Les mer om den ledige leiligheten her.

Tilbake til nyhetsarkivet